Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Test Drive Days

ARTIKEL 1.

ALGEMEEN De TestDrive Days is een evenement dat plaatsvindt van 18 tot en met 21 oktober 2023 in het Woluwe Shopping Center, georganiseerd door AutoGids. Tijdens deze 4 dagen krijgen deelnemers de kans om de nieuwste auto's uit te proberen en te vergelijken om zo de best mogelijke keuze te maken uit de verschillende vertegenwoordigde modellen. De Test Drive Days omvatten ook leuke activiteiten en de gelegenheid om journalisten van AutoGids te ontmoeten, met wie de deelnemers kunnen discussiëren en aan wie ze vragen kunnen stellen. Deelname aan de Test Drive Days (hierna ‘het evenement’ genoemd) impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden in hun geheel.

ARTIKEL 2.

DEELNEMEN Om deel te nemen aan de Test Drive Days kunnen deelnemers zich ofwel vooraf inschrijven via het onlineformulier, ofwel zich op de dag zelf inschrijven aan het onthaal. Deelname aan het evenement is geheel gratis en vrijblijvend. Door zich vooraf in te schrijven via het onlineformulier hebben deelnemers de mogelijkheid om bepaalde tijdslots voor specifieke modellen te reserveren. Om een testrit te mogen maken moeten de deelnemers 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (de meeste voertuigen op het evenement zullen voorzien zijn van een automatische versnellingsbak). Deelnemers moeten daarom hun identiteitskaart en rijbewijs kunnen voorleggen om aan te tonen dat ze aan deze voorwaarden voldoen. Daarnaast zullen ze ter plekke een ‘uitleencontract voor een voertuig in het kader van een testrit’ moeten ondertekenen, voorafgaand aan de testrit.

ARTIKEL 3.

AANSPRAKELIJKHEID AUTOGIDS AutoGids heeft een inspanningsverplichting en zal zijn uiterste best doen om een testrit met het gewenste voertuig te garanderen voor alle personen die ingeschreven zijn voor het evenement. Deelnemers kunnen bijgevolg geen enkele vorm van directe en/of indirecte schade claimen indien zij niet in staat zijn de door hen aangevraagde proefrit te maken. Overigens kan AutoGids niet garanderen dat de gewenste voertuigen nog beschikbaar zijn als de deelnemer te laat is voor het tijdslot dat hij/zij heeft gereserveerd. In het algemeen wijst AutoGids alle aansprakelijkheid af, burgerlijk en/of strafrechtelijk, met betrekking tot het gedrag van de deelnemers tijdens de proefrit en meer in het algemeen tijdens de deelname aan het evenement.

ARTIKEL 4.

AANSPRAKELIJKHEID DEELNEMERS De deelnemers zijn als enige verantwoordelijk voor hun daden en hun rijgedrag, evenals voor alle directe en/of indirecte schade die aan goederen en personen wordt toegebracht. De deelnemers verbinden zich er daarom toe zich verantwoordelijk en gepast te gedragen, de voertuigen te besturen als ‘een goed huisvader’ en het verkeersreglement en alle toepasselijke reglementen na te leven. Ze verbinden zich ertoe het testvoertuig terug te brengen in de staat waarin het aan hen werd toevertrouwd. Deelnemers zijn verplicht de instructies van de veiligheidsagenten of van het personeel van de merken op te volgen wanneer ze zich begeven in de stands en de zones rond de auto. Elke schade die wordt veroorzaakt door het gedrag van de deelnemer zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de show en kan strafrechtelijk worden vervolgd

ARTIKEL 5.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS In het kader van het evenement verwerkt AutoGids bepaalde persoonsgegevens van zijn deelnemers: - Familienaam, voornaam/voornamen, telefoonnummer en e-mailadres, voor contactdoeleinden. - Postcode, geboortedatum, aankoopintenties en type huidige voertuig, voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden 30 dagen na het evenement verwijderd. In geen geval worden deze gegevens doorgegeven aan partners buiten het evenement.

ARTIKEL 6.

OVERDRACHT VAN BEELDRECHTEN De deelnemers geven AutoGids de toestemming om tijdens het evenement foto's te nemen en die te gebruiken, hergebruiken, publiceren, bewerken, kopiëren of reproduceren, in het algemeen via elk verspreidingsmiddel, waaronder televisie, websites en sociale netwerken. Deze overdracht van beeldrechten is gratis, zonder enige financiële tegenprestatie.

ARTIKEL 7.

KLACHTEN Eventuele klachten of vragen met betrekking tot het evenement kunnen naar het volgende adres worden gestuurd: tdd@produpress.be.

ARTIKEL 8.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of schending van deze voorwaarden verbinden de partijen zich ertoe voorrang te geven aan een minnelijke schikking boven elke andere vorm van geschillenbeslechting. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd. Produpress maakt gebruik van de oplossing SimplyBook.me